Pilihan Warna Saiz Huruf
PERKHIDMATAN BANTUAN KEWANGAN

Kelayakan Umum/Asas Untuk Memohon Bantuan Kebajikan

Semua permohonan yang dibuat perlu memenuhi syarat asas kelayakan seperti berikut:

 1. Warganegara Malaysia dan bermastautin di Malaysia atau bagi Penduduk Tetap (PR) hendaklah bermautautin sebelum 1957.
 2. Pendapatan keluarga di bawah Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) semasa iaitu RM720 di Semenanjung, RM830 di Sarawak dan RM960 di Sabah
 3. Golongan yang memerlukan.

(Faktor-faktor lain yang diambilkira semasa siasatan dijalankan ke atas setiap permohonan juga mengambilkira bilangan tanggungan dalam keluarga, keadaan rumah kediaman, umur penjaga atau ketua keluarga, tahap kecacatan dan keuzuran pemohon serta lain-lain aspek dalam keluarga).
**Pengendalian permohonan bantuan kewangan dibuat di peringkat Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah/ Jajahan / Bahagian (PKMD/J/B) di seluruh negara. Setiap permohonan yang didaftarkan akan dijalankan siasatan untuk penilaian (means–tested) bagi mengesahkan kelayakan bantuan kepada pemohon. urusan ini bersesuaian dengan prinsip penyampaian bantuan yang berdasarkan kepada kelayakan dan BUKAN HAK!

Catitan

Perkhidmatan bantuan kebajikan adalah Tanggungjawab Bersama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan-Kerajaan Negeri berdasarkan kepada Senarai III, Perkara 95B (1) (b) Perlembagaan Persekutuan.

Terdapat 13 skim bantuan yang disediakan :

 1. Bantuan Kanak-kanak(BKK)

Kadar

Tujuan

Syarat Kelayakan

RM100 sebulan seorang.
Maksimum RM450 sebulan sekeluarga melebihi empat
(4) orang kanak-kanak.
*Tempoh bantuan : 12 bulan

Memastikan keluarga miskin dan ibu tunggal terus menyara anak-anak dalam satu keluarga.

 1. Keluarga yang sedang memberi jagaan kepada anak (kanak-kanak).
 2. Kanak-kanak berumur 18 tahun ke bawah.
 3. Kanak-kanak berumur persekolahan, perlu meneruskan persekolahan.
 4. Kanak-kanak yatim/yatim piatu.
 5. Kanak-kanak yang mempunyai ibubapa/penjaga yang tidak berkemampuan atau putus mata pencarian kerana uzur, cacat, berpenyakit atau tanggungan banduan atau pusat tahanan.

 

 1. Bantuan Orang Tua (BOT)

Kadar

Tujuan

Syarat Kelayakan

RM300 sebulan seorang
*Tempoh bantuan : 12 bulan

Saraan hidup kepada warga emas yang memerlukan bantuan
supaya terus tinggal dalam
komuniti.

 1. Warga emas berumur 60 tahun ke atas.
 2. Tiada mata pencarian tertentu untuk menyara hidup.
 3. Tiada keluarga atau mempunyai keluarga yang tidak berkemampuan untuk memberi sumbangan.

 

 1. Elaun Pekerja Cacat (EPC)

Kadar

Tujuan

Syarat Kelayakan

RM300 sebulan seorang
*Tempoh bantuan : 12 bulan

Sebagai insentif untuk menggalakkan OKU bekerja, hidup berdikari dan menjadi ahli masyarakat yang produktif.

Membantu menampung keperluan hidup seharian dan meningkatkan taraf hidup OKU dalam masyarakat.

 1. Berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyaraka.
 2. Bekerja sendiri atau dengan majikan.
 3. Pendapatan tidak melebihi RM1,200 sebulan.
 4. Tidak tinggal di institusi yang telah disediakan kemudahan tempat tinggal, makan/minum dan pakaian percuma.

 

 1. Bantuan OKU Tidak Berupaya Bekerja (BTB)

Kadar

Tujuan

Syarat Kelayakan

RM150 sebulan seorang
*Tempoh bantuan : 12 bulan

Membantu menyara kehidupan golongan OKU yang tidak berupaya untuk bekerja.

Mempertingkatkan kualiti hidup dan kesejahteraan golongan OKU khususnya yang tidak berupaya bekerja.

Mengelak atau mengurangkan kemasukan kumpulan sasar yang berkenaan ke Institusi Kebajikan.

 1. Warganegara Malaysia dan bermastautin di Malaysia.
 2. Sumber pendapatan individu tidak melebihi PGK semasa. Sumber pendapatan adalah merujuk kepada semua sumber pendapatan yang diterima oleh individu termasuk Pencen Ilat, pencen terbitan, pencen bulanan, PERKESO, bantuan bulanan, insurans dan lain-lain.
 3. OKU berdaftar dengan JKM.
 4. Disahkan oleh pegawai perubatan bagi kes-kes yang meragukan.
 5. Berumur antara 18 – 59 tahun.
 6. Bukan penerima skim Bantuan Bulanan JKM sedia ada.
 7. Bukan peserta Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) kelolaan JKM dan program penjagaan / pemulihan kelolaan agensi Kerajaan dan NGO Kebajikan.
 8. Bagi keluarga yang menerima bantuan bulanan termasuk Bantuan Penjagaan OKU Terlantar (BPT) yang berpendapatan di bawah PGK semasa, bantuan ini boleh dipertimbangkan kepada pemohon.

 

 1. Bantuan Penjagaan OKU Terlantar / Pesakit Kronik (BPT)

Kadar

Tujuan

Syarat Kelayakan

RM300 sebulan seorang
*Tempoh bantuan : 6 bulan

Membantu meringankan bebanan perbelanjaan penjagaan yang dihadapi oleh keluarga penjaga.

Menggalakkan penjagaan yang lebih sempurna kepada kumpulan sasar OKU dan Pesakit Kronik terlantar.

Mempertingkatkan kualiti hidup kumpulan sasar yang terlibat.

Mengelak atau mengurangkan kemasukan kumpulan sasar yang berkenaan ke Institusi Kebajikan.

Mempertingkatkan kesejahteraan keluarga.

 1. Warganegara Malaysia dan bermastautin di Malaysia.
 2. Pemohon adalah penjaga yang merupakan ahli keluarga OKU / Pesakit Kronik.
 3. Sedang memberi jagaan kepada ahli keluarga yang OKU / Pesakit Kronik sepenuh masa.
 4. Pendapatan isi rumah tidak melebihi RM3,000 sebulan.
 5. Keluarga yang berkeperluan dan tidak berkemampuan.

 

 1. Bantuan Anak Pelihara (BAP)

Kadar

Tujuan

Syarat Kelayakan

RM250 sebulan bagi
seorang kanak-kanak.

Maksimum RM500 sebulan sekeluarga yang memelihara dua (2) orang kanak-kanak atau lebih.

*Tempoh bantuan : 12 bulan

Membantu kanak-kanak yang kurang bernasib baik, yatim piatu, tidak mempunyai saudara-mara supaya terus tinggal di dalam masyarakat bersama-sama dengan keluarga ganti.

Meringankan tanggungan keluarga ganti yang sanggup menjaga anak-anak pelihara sebagai anak sendiri.

 1. Kanak-kanak berumur 18 tahun ke bawah
 2. Kanak-kanak yang tidak mempunyai ibubapa.
 3. Kanak-kanak tinggal bersama-sama dengan keluarga ganti.
 4. Kanak-kanak bukan diambil sebagai anak angkat menerusi Akta Pengangkatan 1952 atau Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952.
 5. Kanak-kanak yang diambil dari ”Program Anak Pelihara” yang dikendalikan oleh JKM.

* Had pendapatan keluarga pelihara tidak ditetapkan

 

 1. Bantuan Am (BA

Kadar

Tujuan

Syarat Kelayakan

Min:-
RM80.00 sebulan seorang

Maks:-
RM350.00 sebulan sekeluarga

*Tempoh bantuan : 12 bulan

Memberi bantuan kepada kumpulan sasar Jabatan yang tidak berkemampuan dan berkeperluan untuk meringankan kesulitan kewangan mereka buat sementara waktu ataupun sehingga suatu jangka masa mereka dapat berdikari

 1. Pendapatan sebulan di bawah PGK semasa
 2. OKU yang memerlukan
 3. Orang terdampar
 4. Orang papa
 5. Kes wanita dan gadis dan sebagainya
 6. Keluarga yang berkeperluan dan tidak berkemampuan 

(faktor-faktor lain yang diambilkira semasa siasatan dijalankan ke atas setiap permohonan juga mengambilkira bilangan tanggungan dalam keluarga, keadaan rumah kediaman, umur penjaga atau ketua keluarga, tahap kecacatan dan keuzuran pemohon serta lain-lain aspek dalam keluarga).

 

 1. Geran Pelancaran (GP)

Kadar

Tujuan

Syarat Kelayakan

Maksima RM2,700 sekaligus

Membantu klien JKM yang mempunyai minat dan potensi untuk maju dengan menceburi bidang perusahaan, pertanian atau perniagaan kecil.

Membolehkan klien JKM menjadi lebih produktif dan berusaha ke arah hidup berdikari serta meningkatkan taraf hidup mereka.

 1. Penerima bantuan bulanan JKM yang berupaya mengusahakan sesuatu projek misalnya ibu tunggal atau anak-anak mereka.
 2. Orang Kurang Upaya (OKU).
 3. Bekas pelatih dari Institusi Kebajikan.

 

 1. Bantuan Bencana (BB)

Kadar

Tujuan

Syarat Kelayakan

Sehingga RM5,000 maksimum
sekaligus

Jangka Pendek: Memberi bantuan segera di pusat pemindahan seperti tikar, selimut, makanan kering dan set kit bencana.

Jangka Panjang: Memberi bantuan pemulihan bagi memulakan kehidupan selepas bencana berupa bantuan kewangan kerana kerosakan harta benda.

Mangsa bencana dari golongan miskin.

 

 1. Bantu an Alat Tiruan /Alat Sokongan (BAT/S)

Kadar

Tujuan

Syarat Kelayakan

Kadar sebenar alat
tiruan

Membantu OKU yang tidak berkemampuan untuk membeli peralatan seperti kaki palsu, tangan palsu, calipers, tongkat tangan/ketiak, kerusi roda, alat pendengaran, cermin mata khas, kasut khas dan lain-lain peralatan yang disyorkan oleh doktor atau pakar perubatan.

Membolehkan OKU meningkatkan keupayaan dan seterusnya menjalani kehidupan tanpa sepenuhnya bergantung kepada orang lain.

 1. OKU yang berdaftar dengan JKM.
 2. Had siling pendapatan isi rumah tidak melebihi RM700 sebulan
 3. Disyorkan oleh doktor atau pakar perubatan.

 

 1. Elaun Latihan Apperantis (ELA)

Kadar

Tujuan

Syarat Kelayakan

RM200.00 sebulan seorang

Membantu belia/beliawanis terutama  anak-anak penerima bantuan yang  tercicir daripada persekolahan, penganggur atau terdedah kepada  masalah sosial untuk mendapatkan  latihan kemahiran atau latihan sambil
bekerja.

 1. Anak-anak penerima bantuan kewangan bulanan JKM.
 2. Bekas pelatih institusi JKM.
 3. Kes seliaan akhlak JKM.

 

 1. Skim Bantuan Segera Persekutuan Bagi Kawasan Parlimen (BSKP)

Kadar

Tujuan

Syarat Kelayakan

Kadar bantuan (maksimum):

 • Mangsa bencana = RM200
 • Kematian = RM200
 • Terdampar = RM200
 • Pesakit Kronik = RM500
 • Membaiki rumah akibat bencana alam = RM500

Membantu golongan miskin yang memerlukan bantuan dengan segera.

 1. Golongan yang berkeperluan dan tidak berkemampuan
 2. Pendapatan keluarga tidak melebihi RM1,000.00 sebulan

 

 1. Tabung Bantuan Mangsa Serangan Binatang Buas (TSBB)

Kadar

Tujuan

Syarat Kelayakan

 1. Maksimum RM20,000.00 untuk kes kematian atau kehilangan keupayaan kekal.
 2. Bagi kes hilang upaya sebahagian, kadar bantuan ditentukan berdasarkan peratusan kategori kecederaan.

Membantu meringankan beban mangsa atau keluarga mangsa serangan binantang buas.

Mangsa atau waris mangsa serangan
binatang buas yang telah dikategorikan  oleh Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara seperti berikut:-

 • Gajah
 • Seladang
 • Babi Hutan
 • Beruang
 • Harimau
 • Ular Sawa
 • Ular-ular Berbisa
 • Primat (Beruk, Kera Siamang, Ungka, Lotong & Kongkang)
 • Buaya

 

Cara Permohonan

Permohonan boleh dibuat dengan hadir terus ke Pejabat Kebajikan Masyarakat di daerah / jajahan / bahagian berdekatan. Sekiranya pemohon menghadapi kesukaran untuk hadir ke pejabat, permohonan boleh dibuat menerusi surat, telefon ataupun email ke Pejabat Kebajikan Masyarakat di daerah / jajahan / bahagian berdekatan. Senarai Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian yang boleh dihubungi ada disediakan di bahagian

Untuk memudahkan urusan pentadbiran, pemohon boleh membawa dokumen sokongan semasa hadir ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah / Jajahan / Bahagian seperti:

 1. Salinan Kad Pengenalan diri pemohon
 2. Salinan Kad Pengenalan suami / isteri / ibu / bapa / anak yang tinggal bersama
 3. Salinan sijil kelahiran anak-anak / ahli keluarga yang tinggal bersama
 4. Salinan penyata gaji (jika ada), gambar berukuran passport dan lain-lain dokumen yang berkaitan.

 

Kembali ke Bahagian Sosioekonomi Dan Bantuan